Technische info plaatsing

Daar wij KIWA gecertificeerd zijn, moet de plaatsing van het buitenschrijnwerk voldoen aan volgende eisen :

De plaatsing van ramen en deuren gebeurt conform STS 52.6.23.1 dwz. met ankers of door rechtstreekse vastzetting en volgens de voorschriften van de technische voorschriften 188 “Plaatsen van buitenschrijnwerk” van het WTCB :

  • Max. tussenafstand tussen de vastzetpunten : 60 cm.
  • Max. afstand vanuit de binnenhoek kader : 15 cm.
  • Bevestiging ter hoogte van elke scharnier- en sluitingspunt.
  • Twee bevestigingen geplaatst op 15 cm vanuit de binnenhoek van de stijl.

Tussen het raam en het binnenparament wordt isolatie aangebracht.

Deze isolatie maakt de aansluiting luchtdicht en is zowel thermisch als akoestisch isolerend.

Aan de buitenzijde wordt de aansluiting met de muur voorzien van een schuimband met gesloten cellen die afgewerkt wordt met een neutrale silicone.

De beschermfolie op de profielen moet ten laatste 3 maanden na de plaatsing van de ramen en deuren verwijderd worden.


           


RECENTE PROJECTEN

ALU


Kortrijk - Ralkleur 9005 - hoeken glas op glas - plaatwerk tussen ramen

ALU


Volledige renovatie woning te Brugge : structuurlak – ral 8019